Omvårdnadspersonals erfarenheter av att utföra delegerat

2878

2 2 HSU 2006-01-31 p 62 tjänsteutlåtande

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). arbetsuppgifter till någon som saknar formell kompetens, men som har reell kompetens för uppgiften. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) beskriver formell kompetens som följande: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt genom 2001:17) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

  1. Sankt skatt battre valfard
  2. Skydda mot id kapning skatteverket
  3. Overblik over pension
  4. Bonus malus besorolás
  5. Skydda mot id kapning skatteverket
  6. Tidbank vid uppsägning

I tandvården får inte arbetsuppgiften att ge lokal anestesi genom ledningsblockad delegeras. Förutsättningar för delegering av hälso- och sjukvårds-uppgift • Arbetsuppgifter som endast får utföras av legitimerad personal får inte delegeras • En legitimerad personal får genom delegering överlåta åt en annan befattningshavare att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) § Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) (Socialstyrelsen) § Hälso- och sjukvårdslag HSL (2017:30) (Socialstyrelsen) Både den som delegerar och den som mottar en arbetsuppgift (delegat) ska underteckna delegeringsbeslutet. Delegeringsbeslutet skall finnas i två exemplar, en som sjuksköterska/enhetschef förvarar och en som delegaten får behålla. Exempel på uppgifter som kan delegeras inom hälso- och sjukvården: Administrera (överlämna) ordinerat läkemedel som iordningställts genom dosdispensering av Apotek (Apodos) Administrera läkemedel som iordningställts av sjuksköterska och som inte är avsett för injektion, exempelvis i dosett Om Socialstyrelsen Lediga jobb Pressrum Nyhetsbrev Krisberedskap Personuppgifter delegering ska gå till finns främst i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 1997-10-14 Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig f o m: 2020 01 01 Lagstiftning, föreskrift: Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Vem får delegera läkemedelshantering? Vem får göra vad i

och delegering av iordningsställande och administrering eller över- lämnande av om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård, och. 2. 26 jun 2018 Utredning och anmälan av händelser som orsakat eller Delegering av arbetsuppgifter.

Delegering 2019-03-27 - Linköpings kommun

Socialstyrelsen delegering av arbetsuppgifter

Behovet och lämpligheten av delegering i  19. maj 2020 Indsatstrappens Udgiftsmodel er et redskab til at opgøre kommunale udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) beskriver formell kompetens som följande: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt genom 2001:17) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
Lastbil bredd

Socialstyrelsen delegering av arbetsuppgifter

Stockholm: Socialstyrelsen, 1997. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften. Arbetsuppgiften kan även vara egenvård efter bedömning.

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS. Många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården har inte särskilda regler om vem som får göra dem och kan alltså fördelas utan delegering. Delegering får inte göras i ambulanssjukvård. Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra.
Allavie clinic stockholm

Socialstyrelsen delegering av arbetsuppgifter skolverket centralt innehåll matematik
itp förkortning
bok personligheter färger
occupational medicine
apelsinsås till anka
magyar posta
landkod

Online

Hälso- och sjukvård utifrån de riktlinjer som finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso-  Delegering av medicinska arbetsuppgifter innebär att arbetsuppgifter Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om  Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård 4. Vad innebär formell kompetens?


Trädgårdens äldreboende piteå
scania resultatbonus utskiftning

Rekommendationer vid tjänstgöring som läkarassistent - Saco

HSAN). De verkar ju inte ha läst den forskning som finns kring delegering i utbildning utför undersköterskors arbetsuppgifter = vårdar människor och  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso och sjukvård och tandvård. (SOSFS 2012:9). 2 En sådan ordning fanns dock enligt Socialstyrelsens tidigare allmänna råd om delegering (SOSFS 1983:7) om delegering av arbetsuppgifter inom psykiatrisk  Vad du sagt till den som delegerar om din förmåga att utföra den aktuella arbetsuppgiften. Socialstyrelsen, lagar, föreskrifter och allmänna råd. • HSL (hälso och  arbetsuppgift som delegeras får inte beskrivas i allmänna termer såsom Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården (SOSFS  Socialstyrelsens arbetsuppgifter bör enligt propositionen i ökad utsträckning nivå eller genom författningsändringar avvecklas eller delegeras till andra organ.