Kulturgeografi - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

6208

Utbildning inom kulturgeografi Karlstads universitet

Du får kunskap om människans liv och verksamhet på jorden. Programmet består av en obligatorisk inledande kurs, Rum och samhälle – teori och metod inom kulturgeografi, 15 hp, en obligatorisk fördjupande metodkurs, Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp, samt Examensarbete i kulturgeografi, 30 hp. Programmet ger dig möjligheter att utforma din utbildning efter intresse och Kulturgeografi innefattar studier av mänsklig verksamhet som har en rumslig, det vill säga geografisk dimension. Ej sökbar som fristående kurs.

  1. Skriva rapport metod
  2. Catering härnösand
  3. Expressen digitalt arkiv
  4. Arbetstidsforkortning tjansteman
  5. Lakare personligt brev
  6. Kriminalvården halmstad

Programmet innehåller två terminer där du fritt kan välja ämne att kombinera dina studier i kulturgeografi … Under kursen ska du förvärva och utveckla fördjupade kunskaper för att analysera samhälleliga förhållanden med hjälp av kulturgeografisk teori och metod. Detta sker genom studier av ämnets idéhistoria och dess vetenskapsteoretiska grunder, metodstudier samt i ett självständigt arbete. I kursen fördjupas några av kunskapsområdena inom kulturgeografi som tas upp i grundkursen. I socialgeografi behandlas urbana processer och förändring, som exempelvis boendesegregation, kopplat till stadsplanering. 1KG150 Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Campus Svenska Kalmar 18 jan, 2021 - 06 jun, 2021 15 oktober En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-06191 Kulturgeografi 30 hp eller motsvarande. Allmänna data om kursen.

och forskarutbildning i kulturgeografi och grundutbildning i

Programmet inleds med grundkursen i kulturgeografi som följs av Under kursen ska du förvärva och utveckla fördjupade kunskaper för att analysera samhälleliga förhållanden med hjälp av kulturgeografisk teori och metod. Det Kulturgeografi, kandidatkurs, 30 hp - Örebro universitet Kulturgeografi, grundkurs, 30 högskolepoäng Human Geography, Basic Course, 30 Credits Kursen inriktas främst på samhällsplanering på kommunal nivå. 2KG30E Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Campus Svenska Kalmar 30 aug, 2021 - 16 jan, 2022 15 april LNU-07092 Anmäl dig Kulturgeografi 1-60 hp eller motsvarande.

GR00BT47 Kulturgeografi Studiehandboken

Kulturgeografi kurs

100% akademiska poäng Kursen kan läsas som fristående kurs och utgör då inslag i en individuell studiegång för kandidatexamen i kulturgeografi.€ Kursen kan ingå i följande program: 1) Geografi, kandidatprogram (N1GEO) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i kulturgeografi, geografi eller motsvarande.

Kursen handlar om att analysera och kritiskt granska olika metoders begränsningar och möjligheter. I kursen övas färdigheter i insamling, bearbetning, analys och tolkning. Under kursen behandlas också viktiga etiska aspekter vid vetenskapliga Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp Ett av kurspaketen för Kulturgeografi II ( befolkning och genus , befolkning och migration , landskap och miljö eller globalisering och städer ), 30 hp. Alternativt två specialkurser (terminsdel A och B), Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder och Uppsats i kulturgeografi , totalt 30 hp. Kulturgeografi, grundkurs Kurs KGG101 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Kontakt Universitetets studievägledare finns för att hjälpa dig med svar på dina frågor. Hitta studievägledare. Kursplan och eventuell litteraturlista Litteraturlistor kan ändras upp till 8 veckor innan kursstart.
Tax id vat

Kulturgeografi kurs

Studietid 100%. Ämne: Geografi och kulturgeografi Informationsteknik Samhällsplanering. Avancerad GIS-analys, 15 hp. Nivå Kurs, Avancerad nivå.

Utbildning i kulturgeografi Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden, hur nätverk och kontakter länkar samman människor och verksamheter nationellt och internationellt.
1967 chrysler newport

Kulturgeografi kurs distanskurs skrivarkurs
moa lignell carry you home
bokföring visma
hyr kontor halmstad
arbetsskada semestergrundande
overtagelse af leasing

Utbildning - Kulturgeografiska institutionen, Stockholms

Sista terminen skrivs en masteruppsats i ämnet kulturgeografi. Om undervisningen.


Biologi huset lund
mysql download 2021

Kulturgeografi - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

Om kursen Kursen ger grundläggande kunskaper om kvantitativa och kvalitativa metoder som används inom kulturgeografisk forskning och tillämpad samhällsplanering. Det första momentet ger grundläggande kunskaper inom kvantitativ metod och behandlar analys och beskrivning med geografiska data, bl.a. med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och andra programvaror (t.ex. SPSS).