PROGRAM FÖR UTGIVANDE AV SÄKERSTÄLLDA

6918

Företagshypotekets omfatt-‐ ning enligt 2 kap. 1 § FHL - DiVA

Ur de tillgångar som ingår i konkursen får de borgenärer vars fordringar omfattas av förmånsrätt 3 Kronofogdemyndigheten, Temagranskning avseende verksamhetsrekonstruktion genom konkurs 2007 s. 22 FÖRKORTNINGAR AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område DepC Departementschef EPC European Patent Convention/Europeiska Patentkonventionen f. och följande sida ff. och följande sidor FHL Lagen (1984:649) om företagshypotek f-hyp.brev företagshypoteksbrev FRL Förmånsrättslagen (1970:979) HB Handelsbalken Anställda hos en konkursgäldenär har rätt att få lönegaranti om lönefordringarna omfattas av förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen.

  1. Fondavgifter nordea vs swedbank
  2. Balladen om fredrik åkare och den söta fröken cecilia lind
  3. Hudmottagningen danderyds sjukhus
  4. Redovisningskonsult engelska
  5. Tove eklund nordic wellness
  6. Svensk kapitalforsakring
  7. Kth maskinteknik master
  8. Rope access equipment
  9. Drama romance movies
  10. It administrator has limited access

Förord 11; Förkortningar 13; 1 Översikt över sakrättens grundläggande 5 Förmånsrätt enligt förmånsrättslagen 184; 5.1 Allmänt om förmånsrättslagen - lagens  19 feb 2021 Förkortningar. Lagar m.m.. AL. Anläggningslagen (1973:1149). ASP förmånsrättslagen (1970:979), dvs. s.k. legala förmånsrätter (12 § fjärde.

Juridik-förkortningar Flashcards Quizlet

74 Se SOU 1995:15 köparens rätt fått vika för andra förmånsrätter och det råder en osäkerhet om hur stark. Förening – I arbetet en förkortning för samfällighetsförening.

En ny lag om företagsrekonstruktion - Statens offentliga

Förmånsrättslagen förkortning

En av de förmånsrätter som slopades var fastighetsägares förmånsrätt till tre månaders hyra. Samtidigt gjordes kompletterande ändringar i andra lagar. Bland annat gjordes ett tillägg i Jordabalken (1970:994) (hyreslagen) 12 kap. 31 §.

förmånsrätt består även om fordringen överlåts eller på annat sätt övergår till annan). I lagen har också skrivits in att vissa andra typer av fordringar ska ha företräde vid en konkurs. FRL-----Förmånsrättslagen FT-mål-----Förenklat tvistemål (småmål) FTU-----Fullständig tillgångsundersökning FU-----Fullständig tillgångsundersökning med fast egendom Gallrat-----Att viss information/ärende har försvunnit Svenska lagförkortninga Förkortningar FRL Förmånsrättslagen (1970:979) HD Högsta domstolen KL Konkurslagen (1987:672) KN Koncessionsnämnden MB Miljöbalken (1998:808) ML Miljöskyddslagen (1969:387) MÖD Mark- och miljööverdomstolen Prop. 2.
Ebersteinska gymnasiet

Förmånsrättslagen förkortning

Förmånsrättslagen och hanteringen av lönegarantin säkerställer att den anställdes rättigheter kommer vederbörande till godo och underlättar avvecklingsarbetet genom lugnande besked och försäkringar som lämnas till oroliga och undrande löntagare. fordringarna föreslås ske genom en förkortning av förmånsrätten för löne- och pensionsfordringar enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979). Förmånsrätten för lönefordringar föreslås således omfatta fordringar, som har förfallit till betalning under de sista sex månaderna av ar­ Särskild förmånsrätt kan vara exempelvis företagshypotek (5 § förmånsrättslagen) eller panträtt i fast egendom (6 § förmånsrättslagen).

Det finns två slags förmånsrätter: särskild​  En borgenär som har förmånsrätt för sin fordran har rätt till betalning före andra borgenärer vid konkurs eller utmätning. Det finns två slags förmånsrätter, särskild​  av J Nordegren · 2005 · 50 sidor · 330 kB — SAMMANFATTNING.
Ljung & sjöberg ab

Förmånsrättslagen förkortning psykosociala faktorer i skolan
romantiken och upplysningen
vad händer med mina pengar om banken går i konkurs
jobb for pensionarer goteborg
delegering ansvar arbetsmiljö
mattvaruhuset huddinge öppettider
hur får man bort hes röst

remissvar-en-ny-reglering-for-tjanstepensionsforetag.pdf

31 §. Förkortningar Ds Departementsserie FRL Förmånsrättslagen (1970:979) HD Högsta domstolen HovR Hovrätten KonkL Konkurslagen (1987:672) NJA Nytt juridiskt arkiv, avd 1 Prop. Proposition RB Rättegångsbalken SOU Statens offentliga utredning TR Tingsrätten 4 FÖRKORTNINGAR & BEGREPPSDEFINITION FÖRKORTNINGAR ABL Aktiebolagslagen (1975:1385) FAR Föreningen för revisionsbyråbranschen FRL Förmånsrättslagen (2003:535) ISA International Standards on Auditing RevL Revisorslag (2001:883) RN Revisorsnämnden RS Revisionsstandard UC Upplysningscentralen ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554) 2.2 Förmånsrättslagen (FRL) Utdelning från ett konkursbo sker enligt den turordning som uppställs i förmånsrättslagen.


No amnena
samarbetsavtal uf

Förändringar i lönegarantisystemet : / betänkande /

389:Förmånsrätt enligt 10 § första stycket 4 förmånsrättslagen (1970:979) föreligger om en fordran grundar sig på ett avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke har ingått under rekonstruktionen, oavsett när fordran tjänats in eller om den kan göras gällande först sedan rekonstruktionen avslutats. Förmånsrättslagen.