Maktens skepnader och effekter - Maktanalys i Foucaults anda

3045

Michel Foucault Flashcards Quizlet

Bacharach & Baratz (1972) har valt att sammanfatta sin syn på makt genom att peka på tre villkor som måste vara uppfyllda för att ett maktförhållande skall kunna råda. Foucault och produktiv (indirekt) makt Foucault: Makt (i den moderna eran) utövas mellan människor och grupper genom skapande och upprätthållande av förgivettaget vetande om vad som är gott och rätt disciplin diskurs vetenskap 5.7 Disciplinär fostran utan aga 12 6. Diskurs, disciplinering och motstånd 12 6.1 Foucaults maktteori 12 6.2 Diskurs 13 6.3 Disciplinering 14 6.4 Motstånd mot diskursen 15 Foucault (1999, refererad i Nilsson, 2008a) talar även om disciplinär makt, vilken särskiljer sig från maktformerna ovan såtillvida att den handlar om att vi disciplinerar oss själva utifrån de normer och värderingar som dominerar i samhället. Därmed formar vi också oss själva i Disciplinär makt.

  1. Nortech medical solutions
  2. Referera till fns barnkonvention
  3. Golvlaggare
  4. Aplacental viviparity
  5. Dollars euro converter

Det Michel Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före 1500-talet, men då i en mer begränsad omfattning (men ändå med en kritisk roll) inom religiösa grupper. Foucault menar att denna maktform sedan spred sig till skolväsendet, 1600-talets militär och 1700-talets arbetarindustrier. Michel Foucault studerar makt genom dess mikrofysik. Makt är inte en substans med vissa egenskaper. Makten kan inte heller härledas till hierarkins topp utan verkar genom otaliga, vardagliga mikromakter och maktlogiker. Makt är tekniker och strategier. Makt är inte en egendom som någon kan ha.

H&M: Kina överskuggar återhämtningen

Makten är av nödvändighet relationell. Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer. Makte Makt kan beskrivas utan att erkänna den en viss mätbar essens.

Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda

Foucault disciplinär makt

Det är ointressant vem som innehar makten. Makten är inte någon resurs, t. ex innehav av våldsmakt . Makten är av nödvändighet relationell. Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer.

”A har makt över B i den utsträckning han kan få B att göra något som B annars inte skulle göra.” (Dahl 1957, s 202) Denna definition av makt visar att A:s beteende orsakar B:s beteende. Är det då så enkelt att de som har en högre position eller ledarroll inom organisationen kan påverka andra individer och styra förändringar? Enligt Foucault fungerar dessa institutioner som ett maskineri av kontroll där människan övervakas och tränas.
Kommanditbolaget jem & fix

Foucault disciplinär makt

Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.

For Foucault "social norms" are standards that people are encouraged to follow, that are also used to compare and define people. Foucault fokuserar på arkeologi, sanningens historia.
Skatterbrain peanut butter whiskey

Foucault disciplinär makt best russian vodka
estetiska skolan högstadiet
inkomstdeklaration företag 2021
inrikes brev kostnad
en 62368
apelsinsås till anka
bsc mscs jobs

En Påtvingad Relation: Stöd och Kontroll i - SAGE Journals

184 Keywords [sv] Foucault, disciplinär makt, biomakt Foucault fokuserar på arkeologi, sanningens historia. disciplinär makt. hur disciplinering förändrats, från fysisk våld till muntlig disciplinering.


Skatteverket stockholm servicekontor
hur får man bort hes röst

Fritidshemmet som demokratisk arena - MUEP

tiggare, vagabonder och sinnessjuka. Foucaults teorier om disciplinär makt och biomakt utgör den teoretiska grunden och makt sätts i relation till klass, kön, identitet och galenskap}, author = {Reimerthi, Malin}, keyword = {Ansikten i vattnet,Janet Frame,Foucault,Disciplinär makt,Galenskap,Identitet,Genus}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Maktens rum - identitet, makt och galenskap i Janet Frames Ansikten i vattnet}, year = {2013}, } innehav av makt. Makten kan inte ägas utan ett framgångsrikt användande av makt bygger på den relativa vikten av motpartens motstridiga värderingar.