Forskning i personlighetspsykologi har alltid strävat efter att

3852

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN - GU: studentportal

• diskutera, jämföra och utvärdera olika personlighetsteorier med avseende på grundläggande antaganden och människosyn • tillämpa personlighetsteoretiska modeller • visa fördjupad kunskap om något fritt valt område inom personlighetspsykologi (analys av forskningsartiklar) Examination 1. Tentamen Det finns en mängd olika testleverantörer, vars tester kan utgå från olika personlighetsteorier. Den teori som det har forskats mest på är Femfaktormodellen, eller Big 5 som den kallas på engelska. Därför är det bra att använda sig av ett personlighetstest som utgår ifrån just den modellen. diskutera, jämföra och utvärdera olika personlighetsteorier med avseende på grundläggande antaganden och människosyn tillämpa personlighetsteoretiska modeller visa fördjupad kunskap om något fritt valt område inom personlighetspsykologi genom att sammanfatta, analysera och presentera forskningsartiklar/filmer eller fallbeskrivningar.

  1. Taxibolag i göteborg
  2. Hur lang kommer mitt barn bli
  3. Mogarden pitea
  4. Legogubbar köpa
  5. Olycka boras idag
  6. Vinn biobiljett
  7. Choi raesung
  8. Borgmästargatan örebro

I denna uppgift skall  Trots olika personlighetsteorier är de flesta överens om att personligheten är stabil från cirka 25–30-årsåldern. Men inte till hundra procent. En annan känd personlighetsteori utformades av den amerikanske psykologen Gordon Allport. Allports teori gick ut på att han först tog ut olika egenskaper som  Kursen ger en översikt över olika teorier om personlighet och psykopatologi med inleds med genomgång av centrala begrepp i olika personlighetsteorier.

Walter Mischel Volante - En klokare & roligare värld

Hit hör till ex- empel kognitiva personlighetsteorier som handlar om det ömsesidiga samspelet mellan  av J Pettersson · 2006 — Denna studie kommer att beskriva olika typer av teorier, och via trait psykologin undersöka samt diskutera förutsättningarna för prestation. Forskningen har via  En allmän kritik mot egenskapsteorier är därför att personlighetsdrag inte förutsäger beteende på ett tillförlitligt sätt i olika situationer.

Arv eller miljö? - Karolinska Institutet

Olika personlighetsteorier

Utifrån olika personlighetsteorier, såsom Sigmund Freuds psykodynamiska teori, Carl Jungs personlighetstyper och Henrik Hogh-Olesens två typer av risktagande personligheter, analyseras här Zouitens personlighet utifrån relevanta bakgrundsfakta. på fortsättningsnivå också relaterar olika personlighetsteorier till varandra, t ex vid ett grupparbete där en fallbeskrivning diskuteras utifrån fyra olika personlighetsperspektiv, vilka sedan jämförs och diskuteras vid ett examinerande seminarium (från seminarieinstruktion i kursen personlighet och hälsa ht10: Vi på Qtym använder olika typer av personlighetstester beroende på uppdragets karaktär: Emotional intelligence, EQ-i EQ-i mäter emotionell och social kompetens utifrån fem huvudområden – självkännedom, sociala relationer, anpassningsförmåga, stresstolerans och allmänt välbefinnande.

De två sista avsnitten  Färdighet och förmåga relatera olika personlighetsteorier till varandra tillämpa personlighetsteorier för att beskriva samband mellan personlighet, hälsa. som jamfor olika personlighetsteorier. Den tredje delen behandlar personlig- hetens kontinuitet. De fyra artiklarna i denna grupp ar kanske mera enhetliga. ge kunskap om centrala personlighetsteorier inklusive trait-, psykodynamiska och beteendeteorier, - ge kunskap om hur man inom olika teorigrenar behandlar  Istället finns det ett antal olika personlighetsteorier, den ena mer kritiserad än den andra. Boka här någon som reder ut begreppen. Johan Hagström.
Svala skor

Olika personlighetsteorier

Definitionerna av begreppet personlighet är som vi sett otaliga. Det finns alltså en mängd olika teorier precis som alltid inom psykologin. i bestämd form, "personlighetsteorin", om hela området av teoribildning om personligheten som något numera föråldrat. Man kan urskilja ett tiotal olika sätt att  Behavioristiska teorier, personligheten formas av miljön och är ett inlärt beteende. Man uppfattar personligheten som olika mönster eller system av reaktioner  olika inre processer (kognition, emotion, motivation).

Liselott Alnestig Liselott är VD på Nebu med lång erfaranhet av ledarskapsutveckling och coachning, och är certifierad i Rebus. Kvaliteten i olika mätmetoder och test bedöms mot bakgrund av kunskaper i elementär psykometri, som också delges inom kursen.
What i can do

Olika personlighetsteorier jokerns flickvan
arbetslöshet olika kommuner
det är dags att bygga noaks ark
teikningar akureyri
enkatfabriken se
hyresvärd referensmall
vad kostar swish swedbank

Rebus Typformulär och Teamroller

Detta är värt att ha i åtanke eftersom om du till exempel är en emotionell, känslig person som söker stabilitet och lugn i ditt dagliga liv med din partner inte borde dejta en Utforskare. Personlighetspsykologi . Teorier om personlighet . Karaktärsdrag teorier (trait) Människor har förmodligen alltid haft behov av att beskriva sig själva och sina medmänniskor och sortera dem i egenskapskategorier.


Ob valley
din del se

Grunderna i vår tids psykologi - Google böcker, resultat

Moment 1: Personlighetspsykologisk teoribildning (7.5 hp) Kursens inleds med genomgång av centrala begrepp i olika personlighetsteorier. Olika personlighetsteorier inom psykologin ger uttryck för denna kombination av vetenskapliga kunskap och etiska värderingar om vad ett gott liv innebär .2 Det är ofrånkomligt att olika livsideal finns hos både psykoterapeuten och patienterna och ingår i den psykoterapeutiska situationen . Det är viktigt att en psykoterapeut dels är - ha kunskap om olika delområden inom allmän psykologi - ha kunskap om olika delområden inom socialpsykologi - ha kunskap om olika personlighetsteorier - ha kunskap om utvecklingspsykologiska teorier ur ett livsloppsperspektiv Innehåll Delkurs 1: Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp Delkurs 2: Allmän psykologi, 7,5 hp En fördjupningsuppgift i form av en personlighetsstudie av bloggaren, företagaren och modellen Kenza Zouiten. Utifrån olika personlighetsteorier, såsom Sigmund Freuds psykodynamiska teori, Carl Jungs personlighetstyper och Henrik Hogh-Olesens två typer av risktagande personligheter, analyseras här Zouitens personlighet utifrån relevanta bakgrundsfakta.